Opravy hrobů, renovace hrobů – Stone Global Ostrava | Renovace hrobů


Sdílet

Renovace hrobů, opravy pomníků
Máte poškozený hrob nebo pomník a potřebujete jej opravit?

Výrobou a prodejem nových hrobů a pomníků se nezabýváme. Jako specializovaná kamenická firma provádíme opravy, renovace a ošetření poškozených hrobů a pomníků z terasa i z jiných materiálů. Renovujeme také dlažby, schody, fasády a jiné stavební prvky z terasa a kamene (žula, mramor, pískovec a jiné). Pro ty, kteří hodlají vyčistit a ošetřit hrob svépomocí, dodáváme potřebnou chemii a pomůcky. V oblasti čištění, oprav a impregnace hrobů a pomníků z terasa poskytujeme bezplatný poradenský servis.

Materiál - teraso

Hroby a pomníky jsou nejčastěji vyráběny z přírodního či umělého kamene – terasa. Teraso (teraco, terrazzo) je směs mramorových či vápencových drtí různých barev, velikostí – frakcí a poměrů s cementem (nejčasteji šedý cement, nebo bílý cement) nebo pryskyřicí, kdy se po rovnoměrném vybroušení vyzrálé směsi dosáhne typického vzhledu terasa s odhalenou strukturou kamínků.

Oproti vyvřelým horninám (např. žula, apod.), které bývají chemicky odolné, však neošetřené teraso, resp. jeho komponenty, zejména cementové pojivo, podléhá působení vody a vlivům prostředí, kdy se záhy dostavuje postupná eroze, dochází ke ztrátě pojiva narušováním a vyplavením cementu, což důsledku vede k rozpadu terasa, v tomto případě hrobu a pomníku.

Poškození terasa

Eroze pojiva terasového hrobu či pomníku vede k uvolnění drtě a drolení kamínků, povrch terasa je drsný a otevřený, což je zdrojem následných komplikací. Hrubý a nekompaktní povrch terasa váže vlhkost, zanáší se nečistotami, nárůsty mechů apod., proces degradace terasa narůstá.

Kromě plošných poškození se na terasových hrobech a pomnících velice často vyskytují poškození lokální, která vznikají v důsledku fyzikálních a mechanických vlivů. Jde zejména pukliny, praskliny, zlomy, výlomy, výštěpy hran, ulomený roh, apod., bez odborného zásahu se poškození terasa prohlubují až do fáze, kdy dochází k rozpadu objektu.

Opravy terasa

K zastavení erozních procesů vašeho hrobu a pomníku nestačí teraso jen "vyčistit", je nutné provést opravu terasového hrobu, zrenovovat povrch a nezbytné je ošetření ochrannou impregnací.

Čištění terasového hrobu či pomníku, tj. odstranění atmosférických nečistot a prachu, odstranění mechů a jiných nárůstů, apod. je dostačující pouze v případě, že je teraso v dobrém stavu, tzn. hladký kompaktní uzavřený povrch bez otvorů, štěrbin a prohlubní.

Celková renovace hrobu a pomníku z terasa zahrnuje několik postupů:


Oprava kapilárních prasklin se provádí doplněním, přičemž lze použít hmoty na bázi cementu nebo pryskyřic. Oprava větších prasklin a puklin, případně větších děr je možná doplněním odpovídající terasovou směsí, případně restaurovat vzhled okolního terasa pomocí barvených pryskyřic. Renovace terasa je aktuální také v případech, kdy je potřeba opravit různé zlomy, např. ulomený roh, opravit vyštíplou hranu apod. Veškeré opravy provádíme před fází plošné renovace terasa broušením, případně leštěním.

Barvení terasa

Opravený terasový hrob a pomník je možné barvit k tomu slouží speciální penetrační barvy v široké škále odstínů. Barvení terasa je možné celoplošně, nebo lze volit barvení lemů, barvení textů, nápisů, ornamentů apod. Pigment barví cementové pojivo, nikoli kamínky, vsakuje do hloubky, nezanechává na povrchu žádnou nevzhlednou a nepropustnou vrstvu.

Ošetření terasa

Účelem renovace je navrátit celistvý povrch hrobu a pomníku z terasa. Účelem impregnace je tento zrenovovaný stav a nový vzhled terasa udržet.

Impregnace, coby ochranný nátěr, plní několik důležitých funkcí, které výrazně prodlužují životnost hrobu, usnadňují údržbu a udržují nový vzhled terasa:


Naše impregnace zachovávají paropropustnost - materiál může dýchat!

Údržba kamene a terasa

Pro výrazné prodloužení životnosti a zachování hezkého vzhledu terasového hrobu a pomníku je nutná odpovídající údržba. Údržba hrobu z terasa zahrnuje periodické čištění, tj. odstranění nečistot, hloubkové mytí a obnovu ochranné impregnace.

K údržbě terasového hrobu dodáváme potřebné chemické preparáty a pracovní potřeby. Doporučuji výhodnou sadu obsahující chemii potřebnou k čištění a ošetření terasa, včetně všech pracovních a ochranných pomůcek.

ošetření mramoru | mramorová dlažba | oprava terasa | čištění žuly | vytvořilo webdesign iStudio.cz